Luigi’s Box Cookies zoznam

V Slovenskej republike od 1. februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý mení legislatívny rámec a upravuje rozsah ochrany súkromných užívateľov koncových zariadení pri využívaní cookie technológie.

Aby sme vám uľahčili orientáciu v cookies, ktoré nastavujú naše (rozumej Luigi’s Box) skripty pre klientov, ktorí využívajú Luigi’s Box Analytics, Luigi’s Box Search a Luigi’s Box Recommender, pripravili sme prehľadnú tabuľku, kde nájdete informácie o presnom názve používaných cookies, type a spôsobe použitia.

Cookie
Druh
Platnosť
Použitie
Cookie _lb
Druh Technické
Analytické
Platnosť Session/13 mesiacov
(závisí od súhlasu so súbormi cookie)
Použitie Identifikátor používateľa, používa sa na personalizáciu.
Cookie lbx_ac_easystorage
Druh Technické
Platnosť Session
Použitie Ukladá krátkodobé dáta o interakcii používateľa s našepkávačom, používa sa na prispôsobenie funkčnosti našepkávača.
Cookie luigis.env.v2.*
Druh Technické
Platnosť Session
Použitie Ukladá krátkodobé dáta potrebné pre správne fungovanie atribučných modelov.
Cookie AWSALB
Druh Technické
Platnosť Session
Použitie Registruje serverovú inštanciu ktorá obsluhuje návštevníka. Používa sa na rozloženie serverovej záťaže.
Cookie AWSALBCORS
Druh Technické
Platnosť Session
Použitie Registruje serverovú inštanciu ktorá obsluhuje návštevníka. Používa sa na rozloženie serverovej záťaže.
Cookie _lb_ccc
Druh Technické
Platnosť 13 mesiacov
Použitie Používa sa na uloženie súhlasu s cookies v kontexte Luigi’s Box skriptov a najmä na prípadné odvolanie tohto súhlasu.
Cookie luigisbox_enabled
Druh Technické
Platnosť Session
Použitie Príznak určujúci či sú v aktuálnej návšteve aktívne Luigi’s Box služby.
Cookie _lbsa
Druh Technické
Platnosť 3 mesiace
Použitie Ukladá príslušnosť do variantu v prípade aktívneho AB testu.
Cookie _lbab
Druh Technické
Platnosť Session
Použitie Ukladá príslušnosť do variantu v prípade aktívneho AB testu.

Pre zoznam cookies v iných jazykoch si prepnite jazyk webu.