Zásady ochrany osobných údajov

Aký je účel týchto informácií?

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vám vysvetlia, kto sme, prečo a ako osobné údaje spracúvame a aké máte práva, ak ste osobou dotknutou takýmto spracúvaním a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?

Naša spoločnosť Luigi’s Box, s.r.o. (ďalej len „Luigi’s Box“) poskytuje reklamné a marketingové služby pomocou rôznych digitálnych technológií, ako sú súbory cookie, sledovacie pixely a javascript tagy. Náš kontakt a ďalšie podrobnosti nájdete na konci týchto zásad.

Naša spoločnosť je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v súlade s týmito zásadami, a preto je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať v nasledujúcich prípadoch:

 • ste naším zákazníkom a využívate naše služby,
 • navštívili ste našu webovú stránku,
 • pracujete pre nášho zákazníka alebo pre niekoho, kto nakupuje naše služby,
 • ste náš dodávateľ,
 • uchádzate sa o zamestnanie,
 • ste niekto (alebo pre niekoho pracujete), komu by sme radi robili reklamu alebo poskytovali naše služby. V tomto prípade sme mohli získať vaše osobné údaje priamo od vás (napríklad prostredníctvom webovej stránky, kde ste sa mohli prihlásiť na odber nášho newslettera) alebo z iných zdrojov.

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sme získali od vás alebo odinakiaľ. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré spracovávame, môžu zahŕňať informácie uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, keď používate naše služby

Osobné údaje, ktoré môžeme spracovávať, sú:

 • vaše meno a priezvisko,
 • vaše kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa),
 • meno osoby/spoločnosti, pre ktorú pracujete, vrátane vašej pracovnej pozície alebo hodnosti, ak používate službu pre danú osobu/spoločnosť.

Upozorňujeme, že poskytnutie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou za účelom riadneho poskytovania našich služieb a plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli; alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy a v prípade, že pri neposkytnutí týchto informácií nemôžeme dodať naše služby, napríklad používanie webovej stránky ako prihlásený používateľ na využívanie služieb, ktoré ste si objednali.

Informácie, ktoré získavame našou vzájomnou komunikáciou

Môžeme spracovávať informácie, ktoré získame pri komunikácii s vami, vrátane:

 • Informácie o vás, ktoré nám poskytnete alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie prostredníctvom telefónu, e-mailu, našej webovej stránky, sociálnych médií alebo inak.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame, keď používate našu webovú stránku, používate naše služby, získavate informácie o našich službách alebo ich odoberáte, zúčastňujete sa našich propagačných aktivít a dotazníkov, kontaktujete nás so svojou žiadosťou alebo keď nahlásite problém alebo keď niektoré z týchto činností vykonávate v mene osoby, pre ktorú pracujete.
 • Informácie, ktoré nám o sebe poskytnete, keď sa hlásite na pracovnú pozíciu v Luigi’s Box, vrátane identifikačných a kontaktných údajov vo vašom životopise, motivačný list, certifikáty a ďalšie dokumenty, ktoré nám poskytnete a ďalšie osobné údaje od osoby, ktorá vás odporučí.

Osobné údaje spracovávané v reklame

Ak ste v minulosti využili našu službu a poskytli ste nám svoju e-mailovú adresu, môžeme vás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese za účelom propagácie našich služieb, špeciálnych ponúk, noviniek a poskytovania ďalších informácií súvisiacich s našimi službami prostredníctvom nášho newslettera. V súvislosti s tým však máte možnosť rozhodnúť sa, že nechcete dostávať naše informačné bulletiny, začiarknutím príslušného políčka pri odosielaní e-mailu. Z odberu nášho newslettera sa tiež môžete kedykoľvek odhlásiť zaškrtnutím príslušného políčka alebo použitím odkazu v newsletteri, prípadne nás môžete v tejto súvislosti kedykoľvek kontaktovať.

Môžete sa tiež kedykoľvek prihlásiť na odber nášho newslettera zadaním svojej e-mailovej adresy do poľa uvedeného na našej webovej stránke. Z odberu našich noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť, ako je uvedené vyššie.

Aké osobné údaje spracúvame, keď používate naše webové stránky?

Údaje, ktoré od vás môžeme získať, keď navštívite našu webovú stránku, či už ako návštevník alebo ako registrovaný zákazník využívajúci naše služby, môžu zahŕňať:

 • technické údaje vrátane adresy IP, ktorá sa používa na pripojenie vášho počítača k internetu (IP adresu neukladáme natrvalo a používame ju iba na účely nájdenia miesta, kde server odpovedá vašej žiadosť, pri ktorej treba späť odoslať odpoveď). IP adresa je v našom systéme uložená iba v anonymizovanej podobe, pričom posledný oktet je nahradený písmenom „x“), vaše prihlasovacie údaje (ak ste sa zaregistrovali online), typ a verzia prehliadača a jeho nastavenia, operačný systém informácie a prípadne informácie zo súborov cookie používaných na našej webovej lokalite;
 • informácie týkajúce sa vašej návštevy, toky kliknutí na našej webovej lokalite (vrátane dátumu a času), služby a ceny, ktoré ste si prehliadali alebo prezerali, časy odozvy stránky, dĺžka návštev na určitých podstránkach, informácie o interakcii stránky (napr. ako rolovanie, kliknutia a pohyby myšou), akékoľvek telefónne číslo používané na zavolanie na číslo nášho zákazníckeho servisu alebo mená používané prostredníctvom sociálnych médií na kontaktovanie nášho zákazníckeho servisu.

Dňa 14.3.2022 Luigi’s Box úspešne prešiel penetračným testom aplikačných a webových služieb podľa Metodiky OWASP od CITADELO s.r.o. Systémy Luigi’s Box obstáli v skúške falošného hackerského útoku na ich bezpečnosť a možný únik citlivých informácií.

 

Súbory cookie

Naše používanie súborov cookie na spracovanie osobných údajov je vysvetlené v Zásadách používania súborov cookie; a odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady používania súborov cookie.

Na aké účely používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na nasledujúce účely:

 • Na uzatváranie zmlúv s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete, a na vykonávanie práv a plnení povinností vyplývajúcich z našich zmluvných vzťahov na základe zmluvy podľa našich podmienok služby.
 • Na náborový proces, keď sa uchádzate o zamestnanie alebo uzatvárate zmluvu o zamestnaní,
 • Na uchovanie databázy uchádzačov o zamestnanie.
 • Na:
 • poskytovanie našich služieb;
 • komunikáciu o našich predzmluvných a zmluvných vzťahoch a poskytovanie našich služieb;
 • riadenie a spravovanie našich zákazníckych vzťahov a plnenie povinností Luigi’s Boxu podľa osobitných predpisov (najmä daňových a účtovných pravidiel;

ak ste vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, naším zákazníkom, používateľom alebo dodávateľom našich služieb.

 • Inzerovanie a poskytovanie informácií o našich službách. Naše marketingové aktivity riadime prostredníctvom priamej marketingovej komunikácie (napríklad prostredníctvom e-mailov) alebo prostredníctvom telefonických hovorov. To môže zahŕňať návrhy a odporúčania týkajúce sa našich služieb, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak na našej webovej stránke používame aj naše analytické a sledovacie súbory cookie, môžeme informácie získané z týchto súborov použiť aj na reklamné účely, najmä na lepšie pochopenie vášho používania našej webovej stránky.
 • Na zaznamenávanie a vyhodnocovanie prístupu a pohybu používateľov našej webovej stránky pomocou služieb Google Analytics a HotJar. Zhromaždené údaje slúžia len na vyhľadávanie ad hoc informácií potrebných na riešenie technických problémov, na administráciu webovej stránky a na zistenie preferencií našich zákazníkov a používateľov našej webovej stránky, pričom sú vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivých zdrojov. Žiadne z týchto informácií nepoužívame na identifikáciu návštevníkov našej webovej stránky alebo používateľov našich služieb.
 • Na správu našej webovej stránky v súvislosti s našimi podmienkami a internými operáciami, čo zahŕňa aj udržiavanie a zlepšovanie jednotlivých aspektov našich služieb, poskytovanie služieb a informácií, ktoré od nás požadujete, odpovedanie na pripomienky a otázky, podporu používateľov služieb, riešenie problémov, analýza údajov, testovanie, štatistické účely a prieskumy.
 • Vylepšenie našej webovej lokality, aby sa jej obsah zobrazoval čo najefektívnejšie pre vás a pre vaše zariadenie.
 • Na pochopenie trendov týkajúcich sa používania našich služieb a preferencií našich zákazníkov a návštevníkov našej webovej stránky s cieľom neustále zlepšovať naše služby a vyvíjať nové produkty, služby, vlastnosti a funkcie.
 • Na zachovanie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, iných systémov a aktív.
 • Na preukázanie, vymáhanie alebo obhajobu našich nárokov, najmä v konaniach pred orgánmi verejnej moci.

 

Právny základ, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje, je nasledovný:

 • Ak je potrebné získať váš predchádzajúci súhlas s príslušným spracovaním, aby nám to bolo umožnené, získame váš súhlas a budeme sa naň spoliehať v súvislosti s príslušným spracovaním (pozri nižšie ako kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Súhlas je právnym základom pre spracovanie vašich údajov, napríklad keď sa prihlásite na odber nášho newslettera alebo, keď si uložíme vaše údaje do databázy uchádzačov o zamestnanie.
 • V opačnom prípade budeme vaše osobné údaje spracovávať tam, kde je spracovanie nevyhnutné:
 • na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo za účelom vykonania krokov na vašu žiadosť pred uzavretím takejto zmluvy – na tomto právnom základe spracúvame údaje potrebné na poskytovanie služieb a nevyhnutné pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej podľa našich obchodných podmienok. Na tomto právnom základe spracúvame údaje aj na účely náborového procesu, keď sa u nás uchádzate o prácu.
 • na splnenie našich zákonných povinností – z tohto právneho dôvodu sme povinní uchovávať napríklad fakturačné údaje v našich účtoch po dobu stanovenú v osobitných právnych predpisoch, alebo
 • na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, za predpokladu, že to bude len za okolností, keď nad týmito oprávnenými záujmami neprevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov – na tomto právnom základe môžeme našim zákazníkom posielať napríklad reklamné informácie o našej spoločnosti. Spoliehame sa aj na náš oprávnený záujem, ak spracúvame údaje z dôvodu udržiavania našich systémov v bezpečí. Upozorňujeme, že keď spracovávame vaše údaje na základe oprávneného záujmu, vždy starostlivo posudzujeme, či konkrétne spracovanie neprevažuje nad vašimi právami a slobodami.

 

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Vaše údaje nepredávame ani s nimi neobchodujeme so žiadnymi tretími stranami. Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iba poskytovateľom služieb, ktorí prijali potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov. Keď zdieľame osobné údaje s ostatnými, vyžadujeme, aby ich uchovávali v bezpečí. V tejto časti sa môžete dozvedieť viac o tom, s kým zdieľame vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi príjemcami:

 • našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi, subdodávateľmi a poskytovateľmi služieb, napríklad autorizovaní poskytovatelia IT služieb, účtovné spoločnosti, všetko v rozsahu potrebnom na splnenie záväzkov týchto dodávateľov a poskytovateľov služieb vo vzťahu k Luigi’s Box;
 • ostatnými príjemcami, vrátane:
 • našich audítorov, právnych poradcov a iných odborných konzultantov a poskytovateľov služieb;

 

 

Ďalšie informácie, ktoré môžeme poskytnúť

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám:

 • V prípade, že by Luigi’s Box alebo jeho časť získala tretia strana, v takom prípade by sa osobné údaje spracúvali ako súčasť prevedeného majetku.
 • Ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo aby sme si vymohli alebo uplatnili svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov a/alebo podmienok služby alebo na ochranu práv, majetku a bezpečnosti Luigi’s Box, našich zákazníkov alebo iných; v týchto prípadoch môžeme vaše údaje poskytnúť najmä orgánom verejnej moci a našim právnym poradcom a iným odborným konzultantom.

 

Kde spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím krajinám, t.j. krajinám mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak vaše osobné údaje poskytujeme našim poskytovateľom služieb so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), takéto poskytnutie môže byť uskutočnené len na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov v danej tretej krajine. alebo na základe iných vhodných záruk (pozri  http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) v súlade s kapitolou V smernice EÚ o ochrane údajov (tzv. GDPR).

Ako sú vaše údaje chránené?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Prijali sme bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov spracúvaných v tlačenej podobe alebo/a tiež elektronicky pred zničením, stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom k nim.

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané šifrovaním. Na tento účel používame šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer). Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov, aby sme zabezpečili našu webovú stránku, ako aj ďalšie systémy používané na spracovanie údajov.

Prístup k vášmu zákazníckemu účtu, ktorý je vytvorený po vašej registrácii u nás, je možný až po zadaní vašej e-mailovej adresy a zvoleného hesla. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vašich prístupových údajov. Preto vám odporúčame, aby ste svoje prístupové údaje nikomu neprezrádzali. So svojimi prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať ako s dôvernými a po ukončení aktivity sa vždy nezabudnite odhlásiť zo svojho účtu.

Na našej webovej stránke neprebieha žiadna platobná transakcia a všetky platobné transakcie zabezpečuje banka alebo iní autorizovaní poskytovatelia platobných služieb.

Bohužiaľ, prenos údajov cez internetové stránky nie je nikdy úplne bezpečný. Napriek nášmu úsiliu urobiť maximum pre ochranu vašich osobných údajov nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku, a preto všetky prenosy údajov vykonávate na vlastnú zodpovednosť. Od chvíle, keď dostaneme vaše údaje, podnikneme prísne kroky a bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim údajom.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našich bezpečnostných opatreniach, ktoré sme prijali na ochranu vašich osobných údajov? Kontaktujte nás prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených nižšie.

Ako dlho osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame len dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené.

Ak s vami neuzavrieme pracovnú alebo dodávateľskú zmluvu, osobné údaje na účely náborového procesu uchovávame do ukončenia daného výberového konania. V prípade, že nám je udelený súhlas, uchovávame osobné údaje uchádzačov o zamestnanie po dobu 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

Osobné údaje spracúvané na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy sú spracúvané v zákonom stanovených lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (spravidla päť až desať rokov). Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu a osobné údaje spracúvané za účelom správy Vášho zákazníckeho účtu budú spracované, pokiaľ nedôjde k odvolaniu zmluvy alebo výmazu zákazníckeho účtu ukončením našej zmluvy o poskytovaní služieb. Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu sú spracúvané len po dobu trvania tohto záujmu.

Po spracovaní vašich údajov a ak neexistuje právny základ pre ďalšie spracovanie vašich údajov, budú odstránené; to neplatí, ak je ďalšie spracúvanie nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo ak si to vyžaduje iný oprávnený a zákonný účel.

Aké sú vaše práva?

Nižšie nájdete práva, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ktoré konkrétne podmienky sú uvedené v kapitole III GDPR. Ak by ste chceli uplatniť niektoré z vašich práv alebo získať o nich viac informácií, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a my vám pomôžeme. Upozorňujeme, že niektoré práva sa nemusia vzťahovať na vašu situáciu, pretože niektoré zo zákonných požiadaviek na presadzovanie takýchto práv nemusia byť splnené.

V súvislosti s vašimi spracúvanými osobnými údajmi máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup
 • Máte právo získať prístup k informáciám o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o osobných údajoch, ktoré od vás spracovávame, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a my vám poskytneme ďalšie informácie.
 • Právo na opravu
 • Môžete nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili informácie, ktoré sú nami nepresne uložené. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie / právo byť zabudnutý
 • Máte právo požiadať nás o trvalé odstránenie vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať, ak sa napríklad domnievate, že osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené alebo inak spracované.
 • Právo na obmedzenie činností spracovania
 • Máte právo požadovať od nás obmedzenie našich spracovateľských činností, napríklad ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, a to na dobu do overenia správnosti týchto osobných údajov, alebo keď je spracúvanie vašich osobných údajov nezákonné.
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Máte právo požadovať údaje, ktoré o vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme našli riešenie vášho problému. Vždy však máte právo podať formálnu sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://www.dataprotection.gov.sk).

 

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov

Právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (napríklad zasielanie newsletterov) – v takom prípade sa už vaše osobné údaje na takéto účely nespracúvajú.

V prípade, že sú vaše údaje spracúvané na právnom základe nášho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov; v takom prípade už nebudeme osobné údaje spracúvať na tomto právnom základe, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho predchádzajúceho súhlasu s týmto spracovaním, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade zastavíme príslušné spracovanie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Ako uplatniť svoje práva na ochranu údajov?

Svoje práva na osobné údaje si môžete uplatniť tu:

Ak si želáte uplatniť niektoré zo svojich práv ako dotknutá osoba a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo ak máme dôvodné pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá žiadosť podáva, vyhradzujeme si právo požiadať o ďalšie informácie potrebné na potvrdenie totožnosti osoby, ktorá žiadosť podáva.

Kontaktné údaje

Naše úplné kontaktné údaje sú:
Luigi’s Box, s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

E-mail: dataprotection@luigisbox.com
Tel: +421 903 547 498

Zmeny týchto pravidiel

Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v našich zásadách ochrany osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke a v prípade potreby vám budú oznámené e-mailom. Často sa vracajte, aby ste videli akékoľvek aktualizácie alebo zmeny našich zásad ochrany osobných údajov.

Dátum

Tieto pravidlá boli naposledy aktualizované 10. januára 2023.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vypracované vo viacerých jazykových verziách. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi jazykovými verziami má prednosť anglická verzia.