Analýza sentimentu

Analýza sentimentu využíva spracovanie prirodzeného jazyka, počítačovú lingvistiku a analýzu textu na identifikáciu a extrakciu subjektívnych informácií v dokumentoch.